Home >> Exameneisen CWO Kielboot 2 >> voorzorgsmaatregelen
wetboek

 

Voorzorgsmaatregelen

 

Artikel 1.04 zegt dat in situaties waarvoor het BPR geen regels heeft, de schipper alle maatregelen moet nemen, volgens de eisen van goed zeemanschap, om een aanvaring te voorkomen.

Goed zeemansschap:

Onder goed zeemanschap verstaan wij: varen met kundigheid en vaardigheid, met overleg handelen en vooruitzien.

 

<<Terug Verder>>