Artikel 1.01. Betekenis van enkele uitdrukkingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

D. Overige begrippen

  • 5°. vaarweg: elk voor het openbaar verkeer met schepen openstaand water;

     

    Terug