Artikel 1.01. Betekenis van enkele uitdrukkingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

D. Overige begrippen

  • 6°. vaarwater: gedeelte van een vaarweg dat feitelijk door de scheepvaart kan worden gebruikt;

     

    Terug