Home >> Exameneisen CWO Kielboot 3 >> sturen van een schipCWO 3 niveau
wetboek

 

Sturen van een schip

 

Voor het besturen van een schip moet je bekwaam zijn en gelden er bepaalde leeftijdseisen.

Wanneer ben je bekwaam? Als je kijk in het “Van Dale” woordenboek dan staat daar:

Bekwaam:

1: instaat tot

2: geschikt, kundig

Je moet dus de juiste kennis en vaardigheden hebben om veilig met een schip te kunnen varen.

Daarnaast gelden er minimale leeftijden voor het besturen van een schip. De regel is dat je 16 jaar of ouder moet zijn voor het besturen van een schip. Daar zijn dan weer wat uitzonderingen op.

  • Voor het besturen van een snelle motorboot moet je minimaal 18 jaar zijn. Een snelle motorboot is een klein motorschip dat sneller dan 20 km/uur kan varen.
  • Voor zeil- en motorboten > 15 meter heb je een (klein) vaarbewijs nodig. Hiervoor moet je minimaal 18 jaar zijn. Dit staat in het Binnenvaartbesluit (artikel 16)  en niet in het BPR
  • Voor het besturen van een klein motorschip korter dan 7 meter en die niet harder kan dan 13 km/uur daarvoor geldt een minimale leeftijd van 12 jaar.
  • Voor een klein roeischip geldt geen minimum leeftijd
  • Voor een klein zeilschip < 7 meter geldt geen minimum leeftijd

 

<<Terug Verder>>