Artikel 1.01 betekenis van enkele uitdrukkingen

A. Typen schepen

  • 1°. schip: elk vaartuig met inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing en een watervliegtuig, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als een middel van vervoer te water;

 

Terug