Artikel 1.11. Reglement aan boord

1 Aan boord van een schip moet een bijgewerkt exemplaar van het geldige Binnenvaartpolitiereglement aanwezig zijn. Een exemplaar dat via een elektronisch middel op ieder moment geraadpleegd kan worden is eveneens toegestaan.

2 Dit artikel is niet van toepassing op een groot schip zonder bemanningsverblijf noch op een klein open schip.

Terug