Artikel 1.01. Betekenis van enkele uitdrukkingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

A. Typen schepen

  • 6°. passagiersschip: schip dat meer dan 12 passagiers mag vervoeren;

 

Terug