Artikel 1.01. Betekenis van enkele uitdrukkingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

C. Lichten en geluidsseinen

2°. overdag: tijd tussen zonsopgang en zonsondergang;

Terug