Onderdelen theorie-examens

Het theorie-examen bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Schiemanswerk
  • Zeiltermen
  • Onderdelen Schip en Tuig
  • Veiligheid
  • Reglementen
  • Krachten op het schip en hun gevolgen

Hoe hoger het niveau hoe meer je moet weten. Met de icoontjes wordt aangegeven voor welke niveaus het van toepassing is.

Als je op de icoontjes klikt, ga je naar de alle exameneisen voor dat niveau.