Artikel 1.01. Betekenis van enkele uitdrukkingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

C. Lichten en geluidsseinen

 • 7°.

  • a. korte stoot: geluidssein durende ongeveer 1 seconde;

  • b. lange stoot: geluidssein durende ongeveer 4 seconden; de tijdruimte tussen twee opeenvolgende stoten moet ongeveer 1 seconde bedragen;

   

   

  Terug