Goed zeemanschap

In het BPR (Binnenvaart Politie Reglement) heeft men geprobeerd om voor alle problemen een oplossing te verzinnen. Het staat dan ook bomvol met regeltjes. Toch zijn ze bij het opstellen van het BPR ervan uitgegaan dat je niet alles kunt regelen en dat er vast nog wel situaties kunnen voorkomen waar het BPR geen regels voor heeft. Speciaal daarvoor staat helemaal voor in het BPR het artikel 1.04.

BPR art 1.04

Artikel 1.04 zegt dat in situaties waarvoor het BPR geen regels heeft, de schipper alle maatregelen moet nemen, volgens de eisen van goed zeemanschap, om een aanvaring te voorkomen.
Onder goed zeemanschap verstaan wij: varen met kundigheid en vaardigheid, met overleg handelen en vooruitzien.

 

BPR art 1.05

Ook kan het voorkomen dat er wel regels zijn in het BPR, maar dat die gezien de omstandigheden niet toegepast kunnen worden. Je kunt hierbij denken aan de situatie dat jij moet wijken maar doordat je roer eruit is geschoten dat onmogelijk is. In dit geval zal de ander moeten wijken om een aanvaring te voorkomen. Dit is geregeld in artikel 1.05. Hierin staat namelijk dat als de omstandigheden dit vereisen, vooral bij een dreigende aanvaring, men volgens de eisen van goed zeemanschap van de regels van het BPR moet afwijken om de aanvaring te voorkomen.

 

Tip

 

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan!