Diplomalijn van het CWO voor Kielboot 1,2 en 3

De diplomalijn van het CWO voor Kielboot gaat van 1 tot en met 4+ niveau. Wij beperken ons hier tot de diplomalijn voor CWO Kielboot 1, 2 en 3 niveau.

Voor de andere niveaus of andere disciplines kijk je op cwo.nl/leren-varen