Bruggen

Bruggen kunnen we onderverdelen in:

  1. Vaste bruggen
  2. Beweegbare bruggen

Vaste bruggen

Vaste bruggen zijn bruggen die niet beweegbaar zijn. Ze kunnen dus niet geopend worden. Als je er niet onderdoor kan, heb je dus een probleem.

Een brug kan één of meerdere doorgangen hebben. Als de brug maar één doorgang heeft dan moeten de boten van beide zijden er doorheen.

Als een brug meerdere doorgangen heeft dan wordt vaak aangegeven door welke doorgang je mag varen. Dit kan met lichten of met borden worden aangegeven.

geel licht brug Eén geel licht geeft aan: Aanbevolen doorvaart; tegenliggende vaart mogenlijk.
2 gele lichten brug Twee gele lichten geeft aan: Aanbevolen doorvaart; tegenliggende vaart verboden
rood licht brug Een rood licht geeft aan: Doorvaart verboden
bord gele ruit Eén bord geeft aan: Aanbevolen doorvaart; tegenliggende vaart mogenlijk.
bord gele ruitbord gele ruit Twee gele borden geeft aan: Aanbevolen doorvaart, tegenliggende vaart verboden
bord verboden doorvaart Dit bord geeft aan: Doorvaart verboden

Bij de onderstaande brug mag je dus door de stuurboord doorgang. Van de andere kant is het niet toegestaan hierdoor te varen. De bakboord doorgang mag je niet gebruiken. Aan de andere kant van de brug staan daar namelijk 2 gele lampen.

brug gesloten, bakboord verboden doorvaart, stuurboord doorvaart toegestaan, geen tegenliggende vaart

Bij de onderstaande brug staat één gele ruit. Je mag dus onder de brug door, maar je kunt tegenliggers verwachten.

brug niet beweegbaar, doorvaart toegestaan, tegenliggende vaart mogelijk

Beweegbare bruggen

Beweegbare bruggen kunnen geopend worden dit in tegenstelling tot vaste bruggen.

Beweegbare bruggen kunnen we onderverdelen in:

  • Bruggen in bedrijf
  • Bruggen buiten bedrijf

Bruggen in bedrijf

Bij bruggen in bedrijf wordt de brug bediend. Er zit dus ergens een brugwachter die de brug open en dicht doet. Dat kan in het brugwachterstorentje/-huisje zijn bij de brug of op een centrale bedieningspost. Daar worden dan verschillende bruggen vanuit bediend. De brug wordt dan meestal met camera’s in de gaten gehouden.

Je kan op de brug aan de lichten zien dat hij bediend wordt. Op elk brughoofd staat dan een rode lamp (of groen als hij open is). In het onderstaande plaatje kun je dat zien.

brug beweegbaar, bediend, bakboord doorvaart niet toegestaan, aanbevolen doorvaart aan stuurboord. Geen tegenliggende vaart

De bakboord doorgang is het beweegbare gedeelte van de brug. De rode lampen geven aan dat de brug bediend wordt, maar je mag er niet onderdoor van deze kant. Als dat wel had gemogen dan had er een gele lamp of twee gele lampen gehangen. De stuurboord doorgang mag je wel onderdoor. Van de andere kant kan je geen tegenliggers verwachten.

Als de brug opengaat dan zet de brugwachter een groen licht onder de rode aan voor de kant die straks als eerste door de brug heen mag. Aan de andere kant staat de brug dan nog steeds op rood. Je kunt dus klaarmaken om door de brug te gaan. Je mag pas door de brug als de brugwachter de rode lichten heeft uit gedaan.

brug doorvaart is aanstonds toegestaan. Aanbevolen doorvaart aan stuurboord. Geen tegenliggende vaart

Een bijzondere situatie is de onderstaande. De brug wordt geopend, maar het gele licht op het beweegbare deel brandt. Als je er onderdoor kunt, mag je er nu onderdoor en hoef je niet te wachten tot de rode lichten uit zijn. Doet de brugwachter het gele licht uit onder het beweegbare deel dan moet je wachten!

brug doorvaart is aanstonds mogelijk. indien je er onder door kan mag dat. Stuurboord doorvaart is aanbevolen

Als de rode lichten uit zijn en er alleen twee groene branden (enkel groen) dan mag je door de brug varen.

brug beweegbaar, geopend, doorvaart toegestaan

Het kan ook voorkomen dat de brugwachter dubbel groen geeft. Dit gebeurt meestal bij bruggen die de gehele vaarweg overspannen. Dubbel groen betekent dat je aan beide kanten er doorheen mag. (wel opletten dus voor tegenliggende vaart!)

brug dubbel groen, doorvaart van beide zijden toegestaan

Als de lichten op rood gaan dan mag je er niet meer door heen. De brugwachter laat of de andere kant er door heen of de brug wordt weer gesloten.

brug geopend, doorvaart niet toegestaan. Stuurboord doorgang aanbevolen

Bruggen buiten bedrijf

Als bruggen buiten bedrijf zijn dan worden ze niet (meer) bediend. De brugwachter is naar huis. Op de beide brughoofden branden dan 2 rode lampen onder elkaar. We noemen dit ook wel dubbel rood.

Je mag nu ook alleen onder het stuurboord brugdeel door.

brug niet bediend, dubbel rood, stuurboord doorgang is aanbevolen

Een situatie die gelukkig maar weinig voorkomt is als een brug niet meer dicht kan. De brugwachter gaat dan op een gegeven moment wel naar huis. Als de brug niet meer bediend wordt, maar je mag er wel doorheen dan zet de brugwachter de brug op dubbel groen. Dit kan ook voorkomen bij een brug in aanbouw of renovatie. De brug is dan permanent open en je mag er van beide kanten doorheen.

brug niet bediend, dubbel groen, doorvaart toegestaan vanuit beide zijden.

Een voorbeeld van de brug bij Gouda in aanbouw.

Brug niet bediend dubbel groen

foto met dank aan M. van der Valk