Afwijken van het reglement

De schipper moet in het belang van de veiligheid of de goede orde van de scheepvaart volgens goed zeemanschap van de bepalingen van het BPR afwijken. Hij zal dus alles moeten doen om een aanvaring te voorkomen.

“Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”.

Als een schipper van een ander schip jou voorrang moet verlenen, maar hij heeft je niet gezien of hij is niet in staat om uit te wijken, dan zul je van de bepalingen van het BPR moeten afwijken om een aanvaring te voorkomen. “Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.” In plaats van voorrang te nemen zul je dan moeten uitwijken.
wetboeken BPR
wettekst 1.05